VOC 1684-I

NA 1.04.02 4021, blz. 831 verso

Afrekening van Willem Looth aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie [VOC] voor het werk dat Hendrik Venter in 1684 voor hem gedaan heeft.
 

 

 
 

 

 

Detail:
“In’t Casteel de goede Hoope ult. xbr 1684
Cassa debeth

Willem Looth
Hendrick Venter v. Hamel
adelborst over 3/m a f 12:10,,
pr maant [is] 37,,10,,-
[37 gulden en 10 stuivers]”