VOC 1684-II

NA 1.04.02 4021 blz. 840 verso

Afrekening van Willem Looth aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie [VOC] voor het werk dat Hendrik Venter in 1684 voor hem gedaan heeft.

 

 

 

 

 

Detail
“In’t Casteel de goede Hoope ult. xbr. 1684
Cassa debet

Willem Loot
Hendrick Ventir adelborst
over 3/m a f 12:10: pr mt. [is] 37,,10,,- [37 gulden en 10 stuivers]”