VOC 1685-I


NA 1.04.02 1421 blz 857 verso

Nr 38. Memorie van de vrijburgers, van haer slaven, van haer vee Aen ‘t Fort de goede hoop als Elders

54 mannen
36 vrouwen
42 soonen
53 dogters
18 knegts
107 slaaven
39 slavinnenkinderen
402 ossen
218 koeijen
160 vaarsen
144 kalveren
94 paarden
6225 schaepen
45 varkens
114 snaphaenen
14 pistoolen
82 deegens
120 1/2 mudd: tarruw, gesaijt
20 1/4 mudd: rogge, gesaijt
14 3/4 D.o garst, gesaijt
706 1/2 mudd: tarruw, gewonnen
102 D.o rogh, gewonnen
78 1/2 D.o garst, gewonnen