VOC 1685-II

NA VOC 1.04.02 1421 Kaap blz. 858

Nr 38. Memorie van de vrijburgers van haer slaven, van haer vee aen stellenbosch

99 mannen
29 vrouwen
39 soonen
37 dogters
36 knegts
43 slaaven
10 slavinnenkinderen
601 ossen
225 koeijen
174 vaarsen
169 kalveren
38 paarden
8276 schaepen
27 varkens
124 snaphaenen
16 pistoolen
69 deegens
279 3/4 mudd: tarruw, gesaijt
40 D.o rogh, gesaijt
21 1/2 D.o garst, gesaijt
888 mudde tarruw, gewonnen
161 1/2 D.o rogh, gewonnen
92 1/2 D.o garst, gewonnen