VOC 1683

NA 1.04.02 4019, page 756 verso

Afrekening van Willem Looth aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie [VOC] voor het werk dat Hendrik Venter in 1683 voor hem gedaan heeft.
 

 

 

 

 

 

Detail
“In’t Casteel de Goede Hoope …
Willem Looth
Hendrick Venter van Damel sold.t
over 3/m a f 12.10. pr mt [is] 37.10 –
[37 gulden en 10 stuivers]”