VOC 1685-Vb

NA 1.04.02 1421 Kaap blz. 975 – 991

blz. 979 verso-983

p.r Transp.t 58 Coppen- P.r Transport

Sibrandus Mantadam, Corporael
dirck Jacobz. Mol, d.o
Adriaan van der Quack, d.o
jacob Scholten van Wiltenberg, Boeckenbinder, d.o
Jacob Cloeten van Ceulen, d.o
Magnus ?ietersz. van Linsdorp, d.o

Lantspassaets
Dideloff Bibolt van Gres, Lantspassaet
Evert steenvelt van Hamburg, d.o

Timmerluijden
Laurens cornelisz. juffer, oude, Timmerman
andries pietersen van ?oorn, d.o
Francois B?on van Zelandt, Huijs-timmerman
Warnaer Sibrantsz van Consbergen, d.o
Jan Vosselo van Plettenberg, d.o
Otto Marcom van Wittenberg, draeijer
Bastiaan Blonde van Mastrigt, Lademaker

Houtcappers
Andries Olsen van Cristiaanstadt, Houtcapper
Johan Herrenhorst van Buren, d.o
Leijn van der Meulen, wagenmak.
Pieter van der Coste, thuijnknegt

Transp. 77 Coppen


blz. 980 verso-981
P.r Transp. 77 Coppen

Cuijpers – P.r Transport
Corstiaan Dirq. van der Strik, Cuijper
Hans Michael Vinkhuijsen, d.o
Abraham Igel uijt de Palts, d.o
Jan Ripkens van Coninqwinter, d.o

Smiths
Pieter Coopman van Dantzick, ?operslager
Jacobus van Vijck, ?hepscorpral
Bartholomeus Jansz. Coopman, d.o
Gilles Francken van ?ongeren, bussemaker
Volkert Dirkz. van ?ssens, smith
Louwrens verbrugge, d.o

Trompetiers
Hans Valentijn Doorne, trompetter
Pieter hendrickz van Amsterdam, d.o

Stalkneghts
Thomas Gijsbertz. van der Heijde, ?alknegt
Jan Janzen Dulcken, stalknegt, ?q. sadelm.r

Zeevarende
Jan Passenier van Outvlissingen, Equipagem.r, ?erdewaeck
Frans Beem van Dantzick, ?onst. maat
Lambert Adriaansz. van Weijen, Quartier, meester

Transp. 94 Coppen


blz. 981 verso-982
P.r Transp. 94 Coppen

Hendrick ?eckmeer van lingen, quartiermeester
Govert Brugman van Amsterdam, schiemansmaet
Andries Boudewijns van Amsterdam, onder-zeijl?ker
Dirk Janz. van ?arlingen, ?opmaet
Jurriaen Veurster van Harderwijck, d.o

Bosschieters
Laurens Pieterssz van Coedingen, Bossch.r
Dirk Roeloffz, van Stockholm, d.o
Jan Roeloffz. van Coppenhage, d.o
Marten Matthijsz van Stockholm, d.o
Lauwrentz. Evertz. van Bergen, d.o
Dirk Janzen van der zee, d.o
Marten Wiltbroeck, d.o
Jan Bolckman van Dalen, d.o
Jeremias Kelber van Insbroeck, d.o
Lammert Lemmes van Mastright, d.o
Jan Jacobz. van Middelburg, d.o
Luijtie [?] Claasz, van Worcum, d.o
Baltus Haan van Hamburg, d.o
Rasmus jurgenz. van Bergen, d.o
Gerrit Dirckz van Vreborg, d.o
Hendrick Pauwelsz. van Amsterdam, d.o
Anthonij ?iegel van Hamburg, d.o
Pieter Be?ch van Lubeeck, d.o
Lammert Jansz. van Amsterdam, d.o
Ma?cht L?? van Lubeeck, d.o
Claes Zijmonsz van Hamburg, d.o

Transportere 120


blz. 982 verso-983
P.r Transport 120 Coppen

Cornelis Jansz meijer, Bosschieter
Pieter ? van Workum, d.o
Wobbe Jansz. van ?, d.o
Herman Hendricksz van Hope, d.o
Johannes Jacobz. van dijck, d.o
Hendrick Joosten van Rotterdam, d.o
Jan Wolfertsz van Den Brug, d.o
Jan janzen Roboes, d.o
Albertus van der raes, d.o
Frans Bullaert van Gent, d.o
Louwijs van As van Harlingen, d.o
Aernout Voltman, d.o
Pieter Gijsbertz Putmans, d.o
Joost van de Walle van Nazaret ?, d.o
Francois Roeloffszvan denem, d.o
Cornelis janzen van Amsterdam, d.o
Jan Janzen Schouten van Amsterdam, d.o
Wildrigh Aems van Bolswaert, d.o
Jan Abrahams Carchooven, d.o
Laurensts Matthijsz, van Horssens, d.o
Herman Visselcamp, d.o
Simon Dirckz van Hoetum, d.o
Reijnier Michielz van Oldenburgh, matro?, ?, d.o
Pieter Pietersz van Leijden, d.o
Martinus Mechenborg van Dantsick, d.o
pieter ??ger van Stockholm, d.o
Christiaan Andriesz van D.o, d.o
Christoffel Leijtsteen, d.o
matthijs Jansz Louwuburg, d.o

Transpord 149 Coppen

Terug: 1685-Va
Volgende: 1685-Vc