VOC 1685-Vc

NA 1.04.02 1421 Kaap blz. 975 – 991

blz. 983 verso-987

P.r Transport 149 Coppen

Dirk Hermansz van Meurs, Matroos
Jan Roeloffz van leegelantlist, d.o
Andries Quertevoet van Coninqbergh, d.o
Claes Schreuder van Stockholm, d.o
Gijsbert Hendrickz Brugman, d.o
Willem den duijts, d.o
Andries stevensz. uijt Brandenburg, d.o
Jacob Claesz van Ceulen, d.o
Isack gerritsz. van delft, d.o
Pieter Cornelisz van dijck, Bootsgesel
Christiaan Jansz Valck, d.o
Anthonij Fredriqez van Amsterdam, d.o
Leendert Cornelisz van Amsterdam, jongen
Cornelis Martensz van Amsterdam, bootsgesel

Militaire persoonen
Jan Janzen van Bommel, Adelborst
Pieter Theunisz van Acqel, d.o
Johannes ??s visser, d.o
matthijs ?olmer van Brekensteijn, d.o
Dirck jansz van Cranenburg, d.o
Adam Jurgensz van Britszum, d.o
Guilliam fris?el, d.o
Caspar ?ligh van sorbigh, d.o
Servaes Tonnenborgh, d.o
Cristiaan Martensz. van Hamburg, d.o

Transport 174 Coppen


blz. 984 verso-985
Transportere 174 Coppen

Hans Uldrigh Neer, Adelborst
Jan Greven van Bremen, d.o
Jan Ouckes van Amsterdam, d.o
Arent hendrickz van Divelle, d.o
Willem Ogtboutsz. van s.t Laurensz, d.o
Lauwrens Camper, d.o
Stanise [?] Capinski, d.o
isacq Pijper van Dantzick, d.o
Jan Hendrickz van Bergeum noorwegen, d.o
Jan Hendrick Crenger, d.o
Christoffel Ferdinant van Praagh, d.o
Herman Roeloffz van Aernhem, d.o
Jan Joosten van Olphen, d.o
Cornelis Pilaer van Leijden, d.o
herman Heutz van Cusche, Soldaet
Pieter Wilkes van Marten, d.o
Jurgen Bolkenit van Waerschouw, d.o
Jan Cramer van Breda, d.o
Willem Venne, d.o
Bartholomeus Nagtegaal, d.o
Hendrick Vischer van Halverstadt, d.o
Emanuel Tiebout van Dantzick, Adelborst
Jan van Baden van Amsterdam, d.o
Herman Bolenius van Ouwerick, d.o
Jurgen Lemp van Willeman, d.o
Jan Hermensz van Greuningen, d.o
Cristiaan Jansz van Haesum, d.o
Hans Fransen Teerlingh, d.o
Gustaaf Bage, d.o

Transporteere 203 Coppen


blz. 985 verso-986
P.r Transp. 203 Coppen

Coenraet Assenburg, Adelborst
Pieter Odendael van Keijserswaert, d.o
Pieter Robbertz van Niuwstadt, d.o
Jan Jillesz Brant, d.o
Isack van der Blauw, d.o
Jan Grim van Stadthagen, d.o
Sijmon Canneman van Campen, glasemaker, d.o
Julius Coenraet Lasius, d.o
Herman Kip van Utreght, d.o
Melchert Andriesz van Odewael, d.o
Theophilius Copius, d.o
Dirck jansz. van Ceulen, d.o
Christiaan Weijerrouw, d.o
Tietse Olden van Hamburg, d.o
Laurens Carelsz van Ceulen, d.o
Hans Hendrick Wensel, d.o
Jan Pietersz van Assenheijm, d.o
Christoffel Bambergen, d.o
Gerrit degener van Amsterdam, d.o
Jan jacobsz van Middelburg, d.o
Christoffel Coopman, d.o
Hans Marring van Lutse, d.o
Paul Marren van Elburgh, d.o
Pieter Claris van Triens, d.o
Callus Louw van Bodenzee, d.o
Petrus Allardij van den Bosch, d.o
Hendrick van den Heuvel, d.o
Jan Verbrugge van den Haagh, d.o
urbanus Eri? van Cabo de goede Hoop, d.o

Transport 232 Coppen


blz. 986 verso-987
P Transport 232 Coppen

Gerrit Steenhart van Isum, Adelborst
Hansjurgen Schouwburg, d.o
Dirck Dircks van Barhaveu, d.o
Frederick Coetelis, d.o
Carel Isackz van Grouningen, d.o
Marius Martensz, van Breda, d.o
Christoffel Bintvelt, d.o
Hendrick Caspar Snabel, d.o
Jan Wilde van Stockholm, d.o
frederick Rijckhartz, van Berlijn, d.o
Samuel Wijmer van Amsterdam, d.o
Jan Schrooder van Amsterdam, d.o
Cornelis van der Piet, d.o
Jan Couw van Rotterdam, d.o
Christiaan van Wollen, d.o
Albert Cornelisz. van ?rckhuijsen, d.o
Johan Sujusmindis [?] Stillen, d.o
Hans Erardis van Erffurth, Tamboer
Bastiaan Jansz van SGravelant, Soldaet
Jan Keller van Ziduwerwaert, d.o
Matthijs van Mijlen, d.o
Baltus Christiaan Wever, d.o
Jan Gerritz Ceune, d.o
Ignatius Vischer, d.o
Jan Janzen van Haerlem, d.o
Cornelis Barentz. van Wijborgh, d.o

Transport 358 Coppen

Terug: 1685-Vb
Verder: 1685-Vd