VOC 1685-Vd

NA 1.04.02 1421 Kaap blz. 975 – 991

blz. 987 verso-991

P.r Transport 258 Coppen

Caspar Dergelo van de Veght, Soldaet
Lucas Hals van Bijlevelt, d.o
Frans Becker van Oldenzeel, d.o
Johannes ?emfert, d.o
Johannes Schuppingh, d.o
Pieter Hendrickz. van Maerszen, d.o
Dirck Bron van Aurugt, d.o
Joseph Abrahamsz van Groot Littouw, d.o
Jan Brouwer van Gadswille, d.o
Johannes van der Burgh, d.o
Hendrick Scholt van Osnabrugge, d.o
Jan Bron van Deventer, d.o
Pieter Stomans uijt ten Haagh, d.o
Fransiscus Zeijst, d.o
Jacob ?uijte van Veure, d.o
Hans Hendrick Coort, d.o
Jan Swijtma van Nes, d.o
Melchior Voorbeecq, d.o
Pieter Seegers van Achten, d.o
Pieter Marrevelt van Ceulen, d.o
Hendrick Schroom, d.o
Pieter Poulusz. van Bresteede, d.o
Steven Jeust van Coesvelt, d.o
Gerrit Noortbeecq, d.o
Cristoffel Polse ?, d.o
Hans Qurgen van Franckfoort, d.o
Salomom Mommeres, d.o
Godefrijdt Sijmonsz. van Hamburg, d.o
Melchior Cops, d.o

Transp. 278 coppen


blz. 988 verso-989
P.r Transport 287 Coppen

Hans Valentijn van Rosenburgh, Soldaet
Jan janzen van Hamburgh, d.o
Hans Jurgen van Salburg, d.o
Francois van der Wers, d.o
Jan de Maerschalck, d.o
Joost ?ortelboom, d.o
Joseph Bis?uij, d.o
Joris de Vos van gent, d.o
jacob Olders van Bremen, d.o
Albertus Ripol van S.t Trujen, d.o
Pieter Guilliamsz. van Ledegem, d.o
Jan Walraven van Peijnze, d.o
Johannes Backer, d.o
Jar?aen Obenhout, d.o
Michiel Claesz van Zirckzee, d.o
Poul Pravesick van Camsburgh, d.o
Hans Schubert van Lansouw, d.o
Andries Hendrickz. Lebenaar, d.o
Jacques van Belle, d.o
Jurriaen nieman van Coninqbergen, d.o
Jan Beckaert van Deijnse, d.o
Egnoldus van Schouwersteijn, d.o
Hendrick Hollander van Duren, d.o
Hans Jurriaen Sluijer, d.o
Hans griffel van Bohemen, d.o
Hans Velte van Bagman, d.o
Hendrick Sugelen, d.o
Francois de Ruijsser, d.o
Glatidij de Haas, d.o
Louwrents Gerritz. Hengst, d.o

Transporteere 317 Coppen


blz. 989 verso-990
P.r Transport 317 Coppen

Jan Martin van ?genspil, Soldaet
Aert Meijer van Oldenburg, d.o
Hans Fronb?s van Resenburg, gecondemneerde, d.o
Jan Seruse van Gent, Smitsknegt, d.o
Frederick Bolte, d.o
Hans Michel van Weenen, d.o
Dirck Wegener van Hamburg, d.o
Valentijn Lempick, d.o
Claas Laman van Osnabrugge, d.o
Christiaan Queck, d.o
Jorgen Smith van ?ornjouw, d.o
Jan Hendrick Smitius, d.o
Christiaan Croese van Dantzick, d.o
Andries pietersz. van Hamburg, d.o
Wilhelmus Cloet van Munster, d.o

Somma 332 Koppen Ganderen p.r Maent

Onderstont in ‘t Casteel de goede Hoop An.o 1685 ?adij 22 junij en was getek.t J.H.Blum

Nota: een sergeant op t robben Eijlant een d.o in de Saldanchia Baij, een d.o aen de Clapmuts, een Baes aen d’Cuijlen, en een d.o in Hottentots Hollan[t] genieten ijder Maendelijx extra 3 meng. brandewijn soo mede genieten alle soldaeten ertra h?sen, Extra ordinarius dienst doende alle dagen ijder – 1 ? aracq


blz. 990 verso-991
Nota: De Naergenoemde persoonen sijn vermits Impotentheijt van Diversche Scheepen alhier in ‘t Hospitaal verbleven, de welke in gesontheijt herstelt sijnde, met d’eerste occasie wederom ? vertrocken staan, des de selve eenelijck p.r memorie alhier aenroere Namenlijck

Roeloff Jansz. van Oosterrijsen, Timmerman
Anthonij Jansz van Gorkum, d.o
Pieter Louwrensz. van Delft, Cock
Pieter Jacobsz Muijs van Gorkum, Cu?er?
Matthijs Schuts, Corp.l
Matthijs Dicquam, Bootsm. Maet
Cornelis Rasmusz. van Amsterdam, Bossch.r
Romke Pietersz. van Doccum, d.o
Thomas Gijsbertz, d.o
Jurriaen Aldertsz. van Medenblick, d.o
Reijnier Keij?ersz. van Dort, d.o
Hendrick Schuts, Matroos
Jan Pietersz. van Gorkum, d.o
Allaert jansen van Stavanger, Jongen

Terug naar: 1685-Vc