Inventarisnummers waarin niet naar Hendrik gezocht hoeft te worden

In het Nationaal Archief in Den Haag

  • Generale land- en zeemonsterrollen [Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), nummer toegang 1.04.02,
    inventarisnummer 12526-12575]. Hierin vinden we geen gegevens over de komst van Hendrik naar de Kaap want de oudst bewaarde gegevens zijn van 1691.
  • Kopie-generale monsterollen van de VOC-dienaren in Kaap de Goede Hoop [NA VOC 1.04.02 inventarisnummers 5168-5239]. Hierin vinden we geen gegevens over de komst van Hendrik naar de Kaap want de oudst bewaarde gegevens zijn van 1704.
  • Militairen vóór 1795. Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1588-1795) staat bekend onder de naam het Staatse Leger. Wanneer u op zoek bent naar iemand die in dit leger diende, kunt u zoeken in het archief van de Raad van State. Als uitvoerend orgaan van de Staten Generaal was deze Raad verantwoordelijk voor het leger. In het algemeen kan worden gesteld dat vóór het jaar 1773 de kans op succes vrijwel nihil is. Of Hendrik in het Staatse Leger heeft gediend is dus niet meer te achterhalen.
  •  

    Links naar genoemde bronnen:

  • Toegang 1.04.02
  • Militairen vóór 1795