Venter

Bovenstaande foto toont de omgeving van Stellenbosch

Archiefonderzoek naar de afkomst van Hendrik Venter uit Hamel.

Op verschillende websites is al veel over hem geschreven. Mij is gevraagd om er ook eens naar te kijken. Er is geschreven dat hij in Hameln, Duitsland geboren is uit een rijke familie waarvan het huis nu nog in het centrum van de stad te vinden is. Hier zou de familie terechtgekomen zijn via Hildesheim en Oldenzaal en omdat ze in Hameln “von Dempter” heetten, zouden ze oorspronkelijk uit Deventer komen.

Al jaren zijn verschillende onderzoekers bezig geweest met zoeken naar de voorouders van Hendrik Venter. Om te kijken waar de verschillende inzichten op zijn gebaseerd leek het me zinvol om te beginnen met de originele documenten. Ik heb het internet afgespeurd en ik ben een dag op zoek geweest in het Nationaal Archief in Den Haag. Daar heb ik foto’s gemaakt van documenten over Hendrik Venter. Ook heb ik foto’s gemaakt van documenten waar ik verwachtte Hendrik vermeld te vinden maar dat niet vond. Dit alles kan je hier vinden.

Klik op de foto’s om een vergroting te krijgen.

 • Oorspronkelijke documenten over Hendrik Venter
  * 1683 Afrekening van Willem Looth aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie [VOC] voor het werk dat Hendrik Venter in 1683 voor hem gedaan heeft.
  * 1684-I Afrekening van Willem Looth aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie [VOC] voor het werk dat Hendrik Venter in 1684 voor hem gedaan heeft [1].
  * 1684-II Afrekening van Willem Looth aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie [VOC] voor het werk dat Hendrik Venter in 1684 voor hem gedaan heeft [2]
 • Documenten waarin Hendrik niet met name genoemd wordt
  * 1685-I Nr 38. Memorie van de vrijburgers, van haer slaven, van haer vee Aen ‘t Fort de goede hoop als Elders
  * 1685-II Nr 38. Memorie van de vrijburgers van haer slaven, van haer vee aen stellenbosch
  * 1685-III N0. 52. Generaele rolle van d’E: Compangies dienaeren, soo, alsde selve op heden den 11 Junij 1685 in Emploij bevonden sijn.
  * 1685-IV 1685 Namen der gequalifeceerde Ingesetenen van de Colonie van het stellenbosch.
  * 1685-V Generale rolle van alle ‘s Compagn.s Dienaren alhier aen Cabo de Bonne Esperance. [Dit stuk is zo lang dat het in vier stukken op de volgende bladzijden wordt weergegeven].
  ** 1685-Va Bladzijden 975verso-979
  ** 1685-Vb Bladzijden 979verso-983
  ** 1685-Vc Bladzijden 983verso-987
  ** 1685-Vd Bladzijden 987verso-991
  * 1685-VI Generale rolle van Comp.s dienaren, matrosen en soldaten aande Cabo op 9 maart 1685
  * 1685-VII Generale rolle van getrouwde Comp.s dienaren aldaer 9 maart 1685
  * 1685-VIII Generale rolle der vrijeluijden aldaer 9 maart 1685
  * 1685-IX Generale rolle der vrijeluijden aan ‘t stellenbosch 9 maart 1685
 • Inventarisnummers waarin Hendrik niet gevonden is
 • Inventarisnummers waarin niet naar Hendrik gezocht hoeft te worden
 • Fragment-stamboom van Hendrik
 •  
  Verder onderzoek

 • Vinden van originelen van Hendriks werk voor Willem Looth, Claes Hendriksz en Jan Holsmith in 1685, 1686 en 1689. In 1689 zou Hendrik nog adelborst zijn.
 • Vinden van een oplossing voor de vraag waarom Hendrik niet wordt vermeld in de tellingen van 1685.
 • Vinden van het origineel van de koopakte van Nazareth. Hierin zou vermeld zijn dat Hendrik Vrijburger is.
 • Zijn er nog meer uitgebreide tellingen zoals die van 1685? Inmiddels heb ik die gevonden, ze bestaan niet van alle jaren, maar interessant zijn 1679, 1682, 1686, 1688 en 1690. Afschriften zijn in het Kaapse archief en originelen in Den Haag. Deze Kaapse afschriften zijn niet letterlijk overgenomen van het origineel.
 • In Den Haag: Klapper Van Delden: carthotheek alfabetische naamindex VOC-dienaren 17e eeuw.
 • Deze lijst wordt steeds bijgewerkt!
 •  
  Links