VOC 1685-Va

NA 1.04.02 1421 Kaap blz. 975 – 991

Blz 975 verso en 976
Generale rolle van alle ‘s Compagns Dienaren alhier aen Cabo de Bonne Esperance
bescheijden met aenwijsing van ijders Qualiteijt, maendelijxe besoldinge mitsgaders hoe-
veel tractement etca costgelden deselve maendelijx genieten. Namentlijck:
No 69A – Qualiteijt – Gagies – costgelden vrije/oprek [op rekening] – wijn/kanne – kaerse/lb – tarruw/mudd: – traan meng ? – Rijst/lb

Sijmon van der Stel van Mauritius, commandeur
Johannes Aerneij [?] van Franiquer, predikant
Andries d’Man van Amsterdam, administra. en Coopman
Jeronimus Cruse, Captain
Jan Baptista Dubertijn, Lieutenant
Albert van Breugel, ondercoopm. en Fiscael
Oeloff Bergh van Gottenburgh, vaandrigh
Joan Hendrick ?elum, Guarnisoens Boechouder
Lodewijck van der Stel, Boechouder
Cornelis Pietersen Linned, winkelier adsistent
Johannes Guljelmus de Grevenbrouck, secretarius adsistent
Johannes Blasius, Dispen?ier, D.o
Johannes Smith, Kranckbesoeker
=
Transp. 13 Coppen


Blz 976 verso en 977
P.r Transp 13 Coppen

Adsistenten – P.r Transport
Anthonij d’Rouw van Dort, adsistent
Adam Sleens van Wesel, d.o
Anthonij diemer, d.o
Willem Lodewijck Wiederholt a Wiedenhooven, d.o
Jan Suijlwijck v. Amsterdam, assistent provis.l, adelborst
Roeloff Backer v. Amsterdam, d.o, d,o
Willem van de Veght loopt op schultrekeninge, d.o, d,o
Christiaan magnus van Sleeswijck, Guarnisoenschrijver, d.o

Meesters
Willem ten Damme van Oldenzeel, opperchirurgijn
Hendrick Glandius, apothequer en onderChirurg.n
Martin Weber, Ondermeester
Francois van Kerckhoven, p.l meester, soldaet in qualit.t

Sergeants
Jan Reijnhart Oversteed, sergeant
Christiaan Freser van Camerick, d.o
Claes Pietersen van Baerslooth, d.o

Transport 28 persoonen, Transporteere


Blz 977 verso en 978
P.r Transport 28 persoone

Christoffel Henning, d.o
Isacq schrijver, d.o
Hansjurgen Clingh, d.o
Jacob Kelij van Maagdenburg, d.o
Jacob Herkenraat, d.o
Jacob Matthijsz. Roosten, d.o
Gilles Borremans van Amsterdam, d.o
Dirk van Coninqhoofde, corpor.l der Adelborste
Abraham Hertoogh, geweldige
Godfridt meijhuijsen van maegdenburg, geregtsbode
Joris Cristiaan van Stralen, Bottelier

Bergwerkers
Fredrick Mattheas van Merlingshoff, Bergmeester
Christiaan Krijtsing, Oversteijger

Transport 41 Coppen


Blz 978 verso en 979
P.r Transport 41 Coppen

Jurgen Richart van Herts, oversteijger
Philip Jacob Bretsnijder, d.o
Andries Thomasz Crijtsing, d.o
Christoffel Crijtsing, Bergwerker
Cristiaan Richardt, adelborst

Basen
Adriaan van Brakel, B.s Timmerman
Dirk Janzen Lubbreght, B.s Smith
Carel Cetteroo uijt den Haagh, Houtcapper
Cornelis Heermans van Haerlem, Thuijnier
Jan Hendrik van Maersen, Thuijnier
Andries Ba?aan daijgoren, wagenmaker
Dirk Prelaes [?] van Luulo [?], Stalmeester
Jan Wesselz van Hamburg, Slagter

Corporaels
Jan Thieleman van Lunnickhuijse, Corporael
Jan Herbst [?] van Bremen, d.o
?ont Heijnsz van Leijp?igh,d.o
Willem van Achtevelt, d.o

Transpord 58 Coppen

Vervolg: 1685-Vb